Genplacering, Outplacement

Genplacering og outplacement på alle niveauer

Carl Bernhards Vej 13 - 1817 Frederiksberg C - Tlf. 7022 4445 

genplacering og outplacement

 50% af alle job annonceres aldrig

Genplacering, tidsbegrænset

Vort tidsbegrænsede genplaceringsprogram henvender sig til afskedigede medarbejdere på alle niveauer.
Kandidaten deltager i en karrieresamtale af 1,5 timers varighed hver uge i den aftalte rådgivningsperiode:

 

Afklaringsprogram

3 mdr.

Genplacering, kort

4 mdr.

Genplacering, normal

6 mdr.
 

 

TL Karriereudvikling:

 • indgår i processen med karriererådgivning og opbakning omkring
   aktivitet og handling, udarbejdelse af færdighedsidentifikation,
   karriereplan, sparring vedrørende job- og karriereønsker / job på 
   højere (eller lavere) niveau, topleder-, mellemleder- eller seniorjob,
   bestyrelsesposter etc.
   
 • hjælper kandidaten med at klarlægge hans/hendes indre ressourcer, 
   medfødte evner og talenter, tillærte færdigheder og kvalifikationer, 
   samt hvilke jobtyper, der bedst matcher den pågældende kandidats
   kvalifikationer og erhvervserfaring
   
 • yder ekspertbistand til at udarbejde vigtigt præsentationsmateriale,
   herunder CV, ansøgninger, kontaktbreve
   
 • hjælper kandidaten til at lokalisere / identificere det mindre synlige 
   jobmarked, eftersom ca. 50% af alle job aldrig annonceres officielt,
   desuden overveje karriere- eller brancheskift samt alternative
   jobmuligheder
   
 • giver vejledning og kvalificeret sparring i skriftlige, telefoniske og
   personlige kontaktmetoder, netværksbearbejdning etc.
   
 • karriererådgivning ved start af egen virksomhed, sparringspartner i
   den første, svære indkøringsfase.