Genplacering, Outplacement

Genplacering og outplacement på alle niveauer

Carl Bernhards Vej 13 - 1817 Frederiksberg C - Tlf. 7022 4445 

genplacering og outplacement

 50% af alle job annonceres aldrig

Outplacement

Genplacering på alle niveauer

TL Karriereudvikling blev etableret af Torben Lausten i 1989.
Vi er konsulenter i genplacering og karriererådgivning, vi yder konsulentrådgivning ved afskedigelser og interne job-omplaceringer.

Vort speciale er karriere-coaching af specialister, top- og mellemledere m.fl. til hurtigt og professionelt at finde et nyt, meningsfyldt job / lederjob. Vi arbejder ud fra et mangeårigt erfaringsgrundlag, der er resultatgivende og som hviler på gennemprøvede og procesorienterede metoder inden for karriereudvikling og outplacement.

Hurtig genplacering er en fordel for både firmaet og den afskedigede medarbejder.

Rekvirer vore informationsfoldere vedrørende nedenstående emner:

Executive Outplacement,
Genplacering, tidsubegrænset

Individuelt karriereprogram for specialister, funktionschefer og direktører.
Der udarbejdes en individuel karriereplan og et job-træningsprogram, der matcher kandidatens kvalifikationer, alder og job-ønsker.

Genplacering, tidsbegrænset
Individuelt karriereprogram, for alle medarbejdertyper.
Ekspertbistand til at udarbejde vigtigt præsentationsmateriale, få overblik over såvel medfødte evner og talenter som tillærte færdigheder og kvalifikationer, overveje karriereskift eller alternative jobmuligheder.

Jobjagt & Karriereudvikling,
1, 2 eller 4 dages kursus

Især utraditionel, aktiv jobjagt, alternative jobmuligheder, branche- eller karriereskift uden at tage ny uddannelse, samt jobmuligheder for seniorer.

Sådan finder du ønskejobbet 
- og de job, der aldrig annonceres

Foredrag / Seminar
En proaktiv jobjagt med brug af utraditionelle jobsøgningsmetoder er den sikreste vej til en ny og spændende karriere.

Kan vingerne bære? - håndbog i jobjagt og karriereskift.
Trykt i 29.000 eksemplarer.
Inspireret af What Color Is Your Parachute?, verdens mest solgte jobbog.

Vi tilbyder genplacering, outplacement og karrierecoaching
på alle niveauer.
Ring til Torben Lausten, telefon 7022 4445, og hør nærmere.

Yderligere oplysninger, se Kontakt os.