Karriereudvikling

Individuel karriererådgivning

Carl Bernhards Vej 13 - 1817 Frederiksberg C - Tlf. 7022 4445

Torben Lausten karriereudvikling

 50% af alle job annonceres aldrig

Individuel karriererådgivning for Den nyudnævnte leder

I alle organisationer ser man eksempler på mennesker, der aldrig skulle have været chef. Det er ikke nok blot at være ordregiver; der kræves langt mere af en chef end blot at være fagligt dygtig. Ud over at have evnerne til en lederstilling skal familien være enig i det afsavn, den må lide, når man ofte må arbejde over, tage arbejde med hjem eller tage på forretningsrejse.

 • Det kræver indsigt og selverkendelse at gå fra et specialistjob til et lederjob.
   
 • Langt mere end 50% af en chefs tid beslaglægges af samtaler med medarbejderne, kundekontakt og deltagelse i lange møder og forhandlinger.
   
 • En leder skal kunne træffe beslutninger, have organisationstalent og være i besiddelse af den fornødne råstyrke til at være i centrum og dermed ofte blive udsat for kritik.
   
 • Karriereudviklingen går ud på at modne ledertalentet, herunder forbedre beslutningskompetence og evnen til at nå nye mål gennem andre mennesker.
   
 • Det gælder om at perfektionere evnen til at kommunikere i et klart og forståeligt sprog.
   
 • Udvikle og realisere eget fulde potentiale og brug af kernekompetencer.
   
 • Der er et utal af forhold, den nyudnævnte leder bliver konfronteret med:
  - Rekruttering
  - afskedigelser
  - afholdelse af P/U samtaler
  - stressbearbejdning
  - konfliktløsning
  - afholdelse af møder
  - projekt- og tidsstyring
  - holde tale, etc.
   
 • Succes som leder er 100% afhængig af medarbejdernes individuelle succes og fremgang. Sammen i et godt team kan man nå langt. Men det er lederen, der skal vise vejen med sine holdninger og sin personlighed.

Nogle af de metoder, der benyttes i karriererådgivningen, er brainstorming, Mind Map-teknik og videotræning.