Karriereudvikling

Individuel karriererådgivning

Carl Bernhards Vej 13 - 1817 Frederiksberg C - Tlf. 7022 4445

Torben Lausten karriereudvikling

 50% af alle job annonceres aldrig

Individuel karriererådgivning for Senior lederen

Nogle evner udvikler sig uendeligt langsomt og er derfor ofte svære at erkende for én selv. Men med alderen bliver de fleste mere tolerante og diplomatiske, samt bedre til at samarbejde og argumentere. Dertil kommer ofte et større overblik og god rutine i at organisere og uddelegere.
Færdigheder i at forene modstridende synspunkter og i at kunne håndtere klager på elskværdig og myndig vis er efterspurgt i mange virksomheder. Kunsten at lede andre, sætte mål og viden om, hvordan målene nås, samt prioriteringsevne, krisestyring og hvordan såvel kunder som leverandører, konkurrenter, offentligheden etc. skal behandles, er alt sammen vigtige færdigheder, som kun udvikles med alderen.

 • Meget af den opsparede erfaring og kunnen er baseret på fejl, man har begået i løbet af et langt arbejdsliv, hvilket har stor værdi for en virksomhed.
   
 • En vigtig del af karriereudviklingen går derfor ud på at gøre virksomheden opmærksom på seniorens kompetencer: Brug seniorlederen - udnyt alle de kvalifikationer, han/hun har!
   
 • Nogle ledere har desuden behov for at udfordre sig selv på nye områder. Karriereudviklingen går i dybden med identificering af nye og attraktive mål, som matcher den pågældendes alder, erfarings- og ambitionsniveau.
   
 • Skabe synlige resultater og værditilvækst for virksomheden, hvilket samtidig øger lederens markedsværdi.
   
 • Færdigheder i at identificere og udvikle leder-talenter blandt de ansatte.
   
 • Kompetente ledere når resultater gennem andre på tværs af kompetenceområder, skaber alliancer og netværk, som øger såvel virksomhedens indtjening som lederens intellektuelle kapital.

Nogle af de metoder, der benyttes i karriererådgivningen, er foruden udarbejdelse af karriereplan over nye mål, bevidstgørelse af opsparet erfaring, kompetencer, færdigheder og kvalifikationer fra et langt arbejdsliv, samt nyttiggørelse af tillidshverv, professionelle netværk m.v.